Bezpieczeństwo

Na Łotwie istnieje znaczne zagrożenie przestępczością. Należy unikać przypadkowych znajomości. Są przypadki pobicia, grabieży lub dolewania do napojów środków odurzających, powodujących utratę pamięci i przytomności. Zdarzają się również przypadki pospolitej kradzieży (kieszonkowcy) w miejscach dużych skupisk (bazary, domy towarowe, komunikacja miejska). Zaleca się zachowanie daleko idącej ostrożności przy zakupach oraz unikania miejsc, które są mało bezpieczne.

Podróżując po Łotwie należy zachować szczególne środki bezpieczeństwa, unikać podróżowania samochodem nocą. Przed podjęciem decyzji o noclegu zalecamy sprawdzić cennik usług hotelowych.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: